PREZYDIUM

Skład Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie
w roku szkolnym 2022/2023

Pani Patrycja Dubiel

Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Dorota Gall

Zastępca Przewodniczącej ds. przedszkola

Pani Karolina Bielińska

Zastępca Przewodniczącej ds. klas I – III

Pan Kamil Szwajgier

Zastępca Przewodniczącej ds. klas IV – VI

Pani Magdalena Olszewicz-Wątorska

Zastępca Przewodniczącej ds. klas VII – VIII

Pani Monika Rybak

Sekretarz

Pani Sylwia Błaszczak

Skarbnik

Skip to content