Numer konta Rady Rodziców

 93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

(Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa/grupa przedszkolna z dopiskiem „Rada Rodziców”) 
Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny, uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie.
Składka w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
1 dziecko                                  1 x 50 zł
2 dzieci                        2 x 40 zł = 80 zł
3 dzieci                        3 x 30 zł = 90 zł
4 dzieci                        4 x 20 zł = 80 zł
5 dzieci                        5 x 10 zł = 50 zł
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W RATACH

Z wniesionych przez Państwa wpłat, w ramach możliwości, wspierać będziemy m.in.:

  • zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych i przedszkolnych,
  • zakup nagród za wyniki w nauce, wręczanych uczniom na zakończenie roku szkolnego,
  • wsparcie finansowe działań Samorządu Szkolnego,
  • organizację eventów (np. zabawy andrzejowej/mikołajkowej) i imprez edukacyjnych
    dla Uczniów i Przedszkolaków,
  • doposażanie sal  lekcyjnych i przedszkolnych w sprzęt, materiały dydaktyczne i zabawki.

Zestawienie wpłat na Fundusz Rady Rodziców 

Zestawienie wpłat na Fundusz RR

 

Skip to content