ZEBRANIA RADY RODZICÓW 2022/2023

 

 

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE  RADY RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA 2023 R. (ŚRODA) O GODZ. 17.30
NA SZKOLNEJ STOŁÓWCE.

Serdecznie zapraszamy Przewodniczących Klas oraz Grup Przedszkolnych. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zebraniu prosimy
o wyznaczenie zastępcy.

 

 

 

Skip to content