Wydatki poniesione ze środków Rady Radziców w roku szkolnym 2017/2018
I. Zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach: 1 992,96
1. Konkurs pn. „Ilustracja twórczości Wandy Chotomskiej” 57,22
2. Konkurs Kolęd i Pastorałek 247,45
3. Konkurs pn. „Bezpiecznie i zdrowo spędzam ferie zimowe” 140,40
4. Konkurs pn. „Zabawki naszych dziadków” 196,82
5. Konkurs ortograficzny 74,70
6. Konkurs na najpiekniejszą palmę i pisankę Wielkanocną 120,13
7. Międzyszkolny konkurs „Master Szef” dla uczniów klas II SP 215,40
8. Konkurs „Mam talent” 199,56
9. Konkurs pn. „Wiem co to zdrowie” 140,20
10. Konkurs pn. „Moje miejsce na ziemi” 276,71
11. Konkurs matematyczny „Trójkąt – 2018” 249,40
12. Ogólnopolski konkurs humanistyczny „Omnibus 2018” 74,97
II. Zakup pucharów i medali dla uczniów bioracych udział w zawodach sportowych: 1 089,74
1. Mecz słodkich serc rozegrany w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 110,75
2. II Turniej Gimnazjalny (piłka nożna) 144,43
3. Zawody Wspinaczkowe Województwa Lubelskiego i Szkolne Zawody Piłki nożnej 637,16
4. Międzyszkolne Zawody Sportowe uczniów klas I SP 197,40
III. Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów: 6 941,92
1. Zakup materiałów dla szkolnego koła plastycznego 799,98
2. Zakup węża do wylewania lodowiska na terenie szkoły 682,04
3. Zakup krótkofalówek do komunikowania się podczas wycieczek i imprez szkolnych 157,50
4. Zakup materiałów plastycznych i papierniczych na warsztaty plastyczne 302,40
5. Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 5 000,00
IV. Organizacja imprez dla przedszkolaków i uczniów: 2 986,02
1. Wizyta Mikołaja 771,02
2. Zabawa karnawałowa 1 765,00
3. Projekt kulturowo-językowy „Next Step” 450,00
V. Organizacja festynu środowiskowego: 4 787,45
VI. Dofinansowanie wycieczki szkolnej dla 2 uczniów ZS nr 12 w Lublinie: 380,00
VII. Udział Rady Rodziców w organizacji w uroczystościach szkolnych: 1 802,34
1. Dzień Nauczyciela 437,99
2. Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne 449,00
3. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Zafascynowani różnorodnością” 225,00
4. Uroczystość 35-lecia posługi kapłańskiej Księdza Proboszcza 60,00
5. Zakończenie roku szkolnego klas 3. Gimnazjum 80,35
6. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 550,00
VIII. Wydatki związane z uroczystościami pogrzebowymi uczennicy szkoły: 430,00
IX. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców: 249,59
1. Wykonanie pieczątek 118,08
2. Opłaty za przesyłki pocztowe 17,70
3. Prowizje bankowe 18,00
4. Zakup torebek świątecznych 95,81
X. Zwroty nadpłat i mylnych wpłat: 84,00
OGÓŁEM 20744,02

 

Skip to content