„Najbliższe zebranie Rady Rodziców odbędzie się 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 19.00. Przypominamy, iż obecność przedstawicieli trójek klasowych jest obowiązkowa.”

 

Informacje z zebrania Rady Rodziców z dnia 02.10.2019 r.

 

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na FUNDUSZ RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020, na nr konta:

93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

(Wpłata z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)

                    

ZASADY OBLICZENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI:

(wysokość składki uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie w roku szkolnym 2019/2020)

1 dziecko                                  składka 1 x 50 zł
2 dzieci                       składka 2 x 40 zł = 80 zł
3 dzieci                       składka 3 x 30 zł = 90 zł
4 dzieci                       składka 4 x 20 zł = 80 zł
5 dzieci                       składka 5 x 10 zł = 50 zł

 

Osobom, które uiściły wpłaty w zawyżonej wysokości, Rada Rodziców dokona zwrotu nadpłaty.

 

Z wniesionych przez Państwa wpłat, w ramach posiadanych środków, wspierać będziemy m.in.:

  • zakup materiałów szkolnych i pomocy edukacyjnych, niezbędnych do przygotowania Naszych dzieci do udziału w projektach i w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
  • zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych,
  • zakup nagród za wyniki w nauce, wręczanych uczniom na zakończenie roku szkolnego,
  • organizację eventów i imprez edukacyjnych dla uczniów,
  • organizację dorocznego festynu rodzinnego, odbywającego się na ternie szkoły.

Ponadto, celem Rady Rodziców jest doposażenie w każdym roku szkolnym jednej sali lekcyjnej w sprzęt i materiały dydaktyczne, które w istotny sposób wpłyną na podwyższenie standardu edukacyjnego wyposażenia klasy i jej walorów estetycznych.   

Drodzy Rodzice,

jako przedstawiciele każdej z klas i grup przedszkolnych, działający w imieniu wszystkich Rodziców, chcemy od tego roku szkolnego zapewnić pełną transparentność i dostępność decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców, w tym odnoszących się do spraw finansowych. Dlatego też na  stronie internetowej szkoły, w zakładce „RADA RODZICÓW” prezentować będziemy informacje o decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców oraz o dokonywanych wydatkach.

 

Zapraszamy do współpracy

Prezydium Rady Rodziców

W dniu 14 czerwca br. odbyła się kolejna zbiórka makulatury zorganizowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

Tym razem zebraliśmy 5 487,9 kg makulatury, co – łącznie ze zbiórką z 15 marca br. – daje imponujący wynik 15 234,10 kg.

 Bardzo dziękuję

rodzicom uczniów naszej szkoły:

Pani Dorocie Kijek

Panu Mariuszowi Auszowi

Panu Cezaremu Drobkowi

Panu Andrzejowi Kroszczyńskiemu

pracownikom naszej szkoły:

Panu Piotrowi Jerzakowi

Panu Mirosławowi Kisielowi

za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki.

            Dziękuję również Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie za pomoc i wsparcie naszej zbiórki, w tym za bardzo smaczny poczęstunek i napoje!

Zbiórka zostanie rozliczona pod koniec 2019 r. Wtedy też zakupione zostaną i rozdane nagrody dla uczniów, którzy przekazali makulaturę.

 

Agnieszka Ciszewska

 Przewodnicząca Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wspólnie z Nauczycielami i Naszymi dziećmi, niezależnie od etapu nauczania, tworzymy społeczność naszej szkoły.

Stanowimy duże, wyjątkowe CENTRUM edukacyjno-kulturalne dzielnicy mieszkaniowej Lublina.

Szkoła w wielu aspektach zapewnia Naszym dzieciom warunki bezpłatnego rozwoju talentów i pasji.

Jednak wszyscy mamy świadomość, że warunki w szkole, w jakich wzrastają Nasze dzieci, w dużej mierze zależą także od rodziców.

Szkoła nie jest w stanie zapewnić Naszym dzieciom tego wszystkiego czego byśmy od niej oczekiwali.