Zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 6 października b.r. (wtorek) o godzinie 18.00.

 

 

Informacje z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.09.2020 r.

 

 
 
 

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na FUNDUSZ RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020, na nr konta:

93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

(Wpłata z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)

                    

ZASADY OBLICZENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI:

(wysokość składki uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie w roku szkolnym 2019/2020)

1 dziecko                     składka 1 x 50 zł
2 dzieci                       składka 2 x 40 zł = 80 zł
3 dzieci                       składka 3 x 30 zł = 90 zł
4 dzieci                       składka 4 x 20 zł = 80 zł
5 dzieci                       składka 5 x 10 zł = 50 zł

 

Osobom, które uiściły wpłaty w zawyżonej wysokości, Rada Rodziców dokona zwrotu nadpłaty.

 

Z wniesionych przez Państwa wpłat, w ramach posiadanych środków, wspierać będziemy m.in.:

  • zakup materiałów szkolnych i pomocy edukacyjnych, niezbędnych do przygotowania Naszych dzieci do udziału w projektach i w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
  • zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych,
  • zakup nagród za wyniki w nauce, wręczanych uczniom na zakończenie roku szkolnego,
  • organizację eventów i imprez edukacyjnych dla uczniów,
  • organizację dorocznego festynu rodzinnego, odbywającego się na ternie szkoły.

Ponadto, celem Rady Rodziców jest doposażenie w każdym roku szkolnym jednej sali lekcyjnej w sprzęt i materiały dydaktyczne, które w istotny sposób wpłyną na podwyższenie standardu edukacyjnego wyposażenia klasy i jej walorów estetycznych.   

Skip to content