W dniu 15 marca 2019 r. odbyła się zbiórka makulatury zorganizowana

przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

Zebraliśmy blisko 10 ton makulatury, a dokładnie 9 746,20 kg

Bardzo dziękuję, rodzicom uczniów naszej szkoły:

Pani Dorocie Kijek

Panu Mariuszowi Auszowi

Panu Cezaremu Drobkowi

Panu Andrzejowi Kroszczyńskiem

Panu Sebastianowi Kwietniowi

za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki makulatury mimo bardzo niesprzyjającej pogody. Dziękuję również Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie za pomoc i wsparcie naszej zbiórki.

Po finansowym rozliczeniu zbiórki Rada Rodziców zakupi nagrody dla uczniów.

 

Agnieszka Ciszewska

 Przewodnicząca Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wspólnie z Nauczycielami i Naszymi dziećmi, niezależnie od etapu nauczania, tworzymy społeczność naszej szkoły.

Stanowimy duże, wyjątkowe CENTRUM edukacyjno-kulturalne dzielnicy mieszkaniowej Lublina.

Szkoła w wielu aspektach zapewnia Naszym dzieciom warunki bezpłatnego rozwoju talentów i pasji.

Jednak wszyscy mamy świadomość, że warunki w szkole, w jakich wzrastają Nasze dzieci, w dużej mierze zależą także od rodziców.

Szkoła nie jest w stanie zapewnić Naszym dzieciom tego wszystkiego czego byśmy od niej oczekiwali.

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na FUNDUSZ RADY RODZICÓW na rok szkolny 2018/2019, na nr konta:

93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

(Wpłata z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)

                    

ZASADY OBLICZENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI:

(wysokość składki uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie w roku szkolnym 2018/2019)

1 dziecko              składka 1 x 50 zł

2 dzieci                składka 2 x 40 zł = 80 zł

3 dzieci                składka 3 x 30 zł = 90 zł

4 dzieci                składka 4 x 20 zł = 80 zł

5 dzieci                składka 5 x 10 zł = 50 zł

Osobom, które uiściły wpłaty w zawyżonej wysokości, Rada Rodziców dokona zwrotu nadpłaty.

 

Z wniesionych przez Państwa wpłat, w ramach posiadanych środków, wspierać będziemy m.in.:

  • zakup materiałów szkolnych i pomocy edukacyjnych, niezbędnych do przygotowania Naszych dzieci do udziału w projektach i w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
  • zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych,
  • zakup nagród za wyniki w nauce, wręczanych uczniom na zakończenie roku szkolnego,
  • organizację eventów i imprez edukacyjnych dla uczniów,
  • organizację dorocznego festynu rodzinnego, odbywającego się na ternie szkoły.

Ponadto, celem Rady Rodziców jest doposażenie w każdym roku szkolnym jednej sali lekcyjnej w sprzęt i materiały dydaktyczne, które w istotny sposób wpłyną na podwyższenie standardu edukacyjnego wyposażenia klasy i jej walorów estetycznych.   

Drodzy Rodzice,

jako przedstawiciele każdej z klas i grup przedszkolnych, działający w imieniu wszystkich Rodziców, chcemy od tego roku szkolnego zapewnić pełną transparentność i dostępność decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców, w tym odnoszących się do spraw finansowych. Dlatego też na  stronie internetowej szkoły, w zakładce „RADA RODZICÓW” prezentować będziemy informacje o decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców oraz o dokonywanych wydatkach.

 

Zapraszamy do współpracy

Prezydium Rady Rodziców