PROŚBA RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o dokonanie wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Składka wynosi: 50 zł na 1 dziecko, po 40 zł na 2 dzieci, po 30 zł na troje dzieci, po 20 zł na 4 dzieci i po 10 zł na 5 dzieci (zróżnicowanie dotyczy ilość dzieci uczęszczających do ZS nr 12 w Lublinie).

Jeżeli wysokość składki przekracza Państwa możliwości bardzo prosimy o uiszczenie wpłaty w dowolnej kwocie. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców:

93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

Z dokonanych dotychczas wpłat – w roku szkolnym 2017/2018 – Rada Rodziców sfinansowała wiele cennych inicjatyw, które skierowane były do Państwa dzieci, w tym m.in.:

 • zakup nagród dla uczniów biorących udział w licznych konkursach naukowych, artystycznych i kulinarnych oraz w zawodach sportowych organizowanych przez szkołę,
 • wizytę Świętego Mikołaja,
 • oprawę muzyczną zabawy karnawałowej dla przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
 • zakup materiałów dla szkolnego koła plastycznego,
 • zakup węża do wylewania lodowiska na terenie parkingu szkolnego,
 • wizytę wolontariuszy z różnych stron świata, którzy prezentowali uczniom informacje o kulturze, zwyczajach i językach innych krajów,
 • dofinansowanie wyjazdu 2 uczniów na wycieczkę szkolną.

Nasze działania mające na celu pozyskanie środków finansowych nie ograniczają się wyłącznie do apelowania do Państwa o dokonywanie wpłat. Poszukujemy sponsorów, którzy mogliby przekazać wsparcie finansowe lub rzeczowe. Działania te przynoszą efekty.

Niestety środki finansowe, którymi dysponuje Rada Rodziców są bardzo ograniczone, a przed nami jeszcze dwa duże i kosztowne przedsięwzięcia, tj. zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego oraz organizacja festynu rodzinnego. Bez Państwa udziału trudno będzie nagrodzić wyróżnionych uczniów oraz zorganizować festyn, który co roku jest ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności. Tegoroczny festyn odbędzie się pod hasłem „Jedna drużyna. Szkoła i rodzina!”

STWÓRZMY TĘ JEDNĄ RODZINĘ!

                                                                                                                      Rada Rodziców

 

 

 

Drodzy Rodzice

Wspólnie z Nauczycielami i Naszymi dziećmi, niezależnie od etapu nauczania, tworzymy społeczność naszej szkoły.

Stanowimy duże, wyjątkowe CENTRUM edukacyjno-kulturalne dzielnicy mieszkaniowej Lublina.

Szkoła w wielu aspektach zapewnia Naszym dzieciom warunki bezpłatnego rozwoju talentów i pasji.

Jednak wszyscy mamy świadomość, że warunki w szkole, w jakich wzrastają Nasze dzieci, w dużej mierze zależą także od rodziców.

Szkoła nie jest w stanie zapewnić Naszym dzieciom tego wszystkiego czego byśmy od niej oczekiwali.

 

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na FUNDUSZ RADY RODZICÓW na rok szkolny 2017/2018, na nr konta:

93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

(Wpłata z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)

                    

ZASADY OBLICZENIA WYSOKOŚCI SKŁADKI:

(wysokość składki uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie w roku szkolnym 2017/2018)

1 dziecko              składka 1 x 50 zł

2 dzieci                składka 2 x 40 zł = 80 zł

3 dzieci                składka 3 x 30 zł = 90 zł

4 dzieci                składka 4 x 20 zł = 80 zł

5 dzieci                składka 5 x 10 zł = 50 zł

 

Osobom, które uiściły wpłaty w zawyżonej wysokości, Rada Rodziców dokona zwrotu nadpłaty.

 

Z wniesionych przez Państwa wpłat, w ramach posiadanych środków, wspierać będziemy m.in.:

 • zakup materiałów szkolnych i pomocy edukacyjnych, niezbędnych do przygotowania Naszych dzieci do udziału w projektach i w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych,
 • zakup nagród za wyniki w nauce, wręczanych uczniom na zakończenie roku szkolnego,
 • organizację eventów i imprez edukacyjnych dla uczniów,
 • organizację dorocznego festynu rodzinnego, odbywającego się na ternie szkoły.

Ponadto, celem Rady Rodziców jest doposażenie w każdym roku szkolnym jednej sali lekcyjnej w sprzęt i materiały dydaktyczne, które w istotny sposób wpłyną na podwyższenie standardu edukacyjnego wyposażenia klasy i jej walorów estetycznych.   

Drodzy Rodzice,

jako przedstawiciele każdej z klas i grup przedszkolnych, działający w imieniu wszystkich Rodziców, chcemy od tego roku szkolnego zapewnić pełną transparentność i dostępność decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców, w tym odnoszących się do spraw finansowych. Dlatego też na  stronie internetowej szkoły, w zakładce „RADA RODZICÓW” prezentować będziemy informacje o decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców oraz o dokonywanych wydatkach.

 

Zapraszamy do współpracy

Prezydium Rady Rodziców