Wysokość wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Wysokość składki uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny, uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie:

1 dziecko                                  składka 1 x 50 zł

2 dzieci                       składka 2 x 40 zł = 80 zł

3 dzieci                       składka 3 x 30 zł = 90 zł

4 dzieci                       składka 4 x 20 zł = 80 zł

5 dzieci                       składka 5 x 10 zł = 50 zł