Wysokość wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Numer konta Rady Rodziców

 93 1020 3176 0000 5102 0221 5325

 
Wysokość składki uzależniona jest od liczby dzieci danej rodziny, uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie:
1 dziecko                                  składka 1 x 50 zł
2 dzieci                       składka 2 x 40 zł = 80 zł
3 dzieci                       składka 3 x 30 zł = 90 zł
4 dzieci                       składka 4 x 20 zł = 80 zł
5 dzieci                       składka 5 x 10 zł = 50 zł
Skip to content