PREZYDIUM

Skład Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie
w roku szkolnym 2021/2022

Pani Patrycja Dubiel

Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Agnieszka Niedziałek

Zastępca Przewodniczącej ds. przedszkola

Pani Agnieszka Kostka

Zastępca Przewodniczącej ds. klas I – III

Pani Monika Rybak

Zastępca Przewodniczącej ds. klas IV – VI

Pani Magdalena Olszewicz-Wątorska

Zastępca Przewodniczącej ds. klas VII – VIII

Pani Joanna Goch

Sekretarz

Pani Anna Budoran

Skarbnik

Skip to content