PREZYDIUM

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Agnieszka Ciszewska

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Ewa Sosnowska – Bielicz

Zastępca Przewodniczącej ds. przedszkola

 

Magdalena Nowak – Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącej ds. klas I – III

 

Alicja Ciorgoń

Zastępca Przewodniczącej ds. klas IV – VIII

 

Joanna Szmit

Zastępca Przewodniczącej ds. gimnazjum

 

Monika Rybak

Sekretarz

 

Jarosław Kotuła

Skarbnik