PREZYDIUM

Skład Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie
w roku szkolnym 2019/2020

 

Agnieszka Ciszewska

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Ewa Sosnowska – Bielicz

Zastępca Przewodniczącej ds. przedszkola

 

Magdalena Nowak – Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącej ds. klas I – III

 

Katarzyna Ryzner

Zastępca Przewodniczącej ds. klas IV – VIII

 

Monika Rybak

Sekretarz

 

Jarosław Kotuła

Skarbnik

 

Alicja Żórawska-Sagan

Moderator strony internetowej

Skip to content