Informacje z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.09.2020 r.

Informacje z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.09.2020 r.

Za nami pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje z zebrania, w tym zasady funkcjonowania szkoły na najbliższy czas, ustalone wspólnie przez przedstawicieli rodziców oraz Dyrekcję.

 1. Przede wszystkim zostało wybrane nowe Prezydium Rady Rodziców

  1. Agnieszka Ciszewska – przewodnicząca

  2. Ewa Sosnowska-Bielicz – z-ca przewodniczącej do spraw przedszkola

  3. Patrycja Dubiel – z-ca przewodniczącej do klas 1-3

  4. Magdalena Wątorska – z-ca przewodniczącej do klas 4-6

  5. Joanna Falandysz – z-ca przewodniczącej do klas 7-8

  6. Monika Rybak – sekretarz

  7. Jarosław Kotuła – skarbnik

 2. Od poniedziałku 21.09.2020 r. zostanie wydłużony czas pracy Pani i Panów „Stopków”, którzy przeprowadzają dzieci przez ulicę (Sławinkowska i Zbożowa) – od 7.30 do 18.30, jednak kosztem zabrania jednej osoby z ul. Sławinkowskiej przy przejściu od ul. Kasztelańskiej.

 3. Dla poprawy bezpieczeństwa pojawi się w szkole oraz w jej otoczeniu Strażnik Miejski.

 4. Dzieci z młodszych klas (1-3) same mogą wchodzić do szkoły. Uczniowie klas pierwszych będą odbierani z szatni przez nauczycieli, natomiast uczniowie klas drugich i trzecich sami idą na lekcje/do świetlicy.

 5. Problem zamykania drzwi wejściowych (dotyczy zwłaszcza uczniów klas starszych 4-6, którzy przychodzą za wcześnie bądź za późno do szkoły) pozostaje otwarty i nierozwiązany. Dyrekcja jest otwarta na realne propozycje.

 6. Rodzice wnieśli postulat utworzenia w szkole funkcji „dyżurnego” – ucznia, który dodatkowo dbałby o porządek i bezpieczeństwo na terenie budynku w czasie trwania lekcji. Propozycja musi zostać zaakceptowana przez Kuratorium.

 7. Dyrektor poinformował o zniesieniu obowiązku noszenia mundurków szkolnych. Dzieci mogą w nich chodzić, ale nie muszą, natomiast podczas uroczystości szkolnych obowiązuje tradycyjny strój galowy (czarne/granatowe spodnie/spódniczka, biała koszula).

 8. Od poniedziałku 21.09.2020 r. nastąpi drobna zmiana planu lekcji (prawdopodobnie ostatnia).

 9. Jest możliwość prowadzenia na terenie szkoły zajęć dodatkowych odpłatnych (sportowych, językowych itp.) z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

 10. Ani Dyrekcja, ani rodzice nie zgłosili zastrzeżeń co do przynoszenia do szkoły cukierków przez solenizantów, kwiatów dla nauczycieli itp.

 11. Szkoła realizuje różnorodne zajęcia dodatkowe (informatyczne, muzyczne, astronomiczne i inne), które są zajęciami nieobowiązkowymi dla chętnych dzieci (nie ma ograniczeń co do liczby uczestników, tak jak pierwotnie do 8 osób). Na zajęcia niezbędna jest deklaracja uczestnictwa.

 12. Składka na cele Rady Rodziców pozostaje bez zmian, tj. 50 zł przy 1 dziecku w szkole, 40 zł przy 2 dzieciach, 30 zł przy 3 dzieciach itd. Bardzo prosimy o wpłaty – mogą być rozłożone w ratach. Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców 93 1020 3176 0000 5102 0221 5325 lub gotówką do przedstawicieli trójek klasowych.

 13. Aktualny stan konta RR wynosi 3040 zł.

 14. Wszelkie uwagi, problemy, propozycje prosimy zgłaszać przedstawicielom trójek klasowych lub na adres e-mail Rady Rodziców: rada rodziców@zs12lublin.eu. Zapraszamy do współpracy!

Skip to content