02.10.2019 r

Dnia 02.10.2019 r. odbyło się drugie, w tym roku szkolnym, zebranie Rady Rodziców. Frekwencja była wysoka, choć w dalszym ciągu nie wszyscy przedstawiciele trójek klasowych byli obecni.

Najważniejsze informacje z zebrania:

  1. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019 r., poniedziałek, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy. Rada Rodziców, w imieniu wszystkich rodziców, w symboliczny sposób, złoży życzenia Dyrekcji, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

  2. Dnia 24.10.2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Istnieje możliwość odwołania w tym dniu wszystkich lub części lekcji dla klas pierwszych. Jest to sprawa otwarta, do uzgodnienia między rodzicami a wychowawcami. Podczas uroczystości będzie obecny profesjonalny fotograf, który, podobnie jak w latach poprzednich, będzie robił zdjęcia indywidualne dzieciom w trakcie ślubowania, jak również po zakończeniu zdjęcia grupowe. Rada Rodziców ufundowała pierwszoklasistom słodką niespodziankę.

  3. Dnia 25.10.2019 r. w godzinach 7.00-17.00 zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka makulatury, organizowana przez Radę Rodziców. Jest to już trzecia i ostatnia w tym roku zbiórka, zostanie ona rozliczona na koniec 2019 r. Wtedy też zostaną zakupione i rozdane nagrody dla uczniów, którzy przekazali makulaturę (bony na zakupy, bilety do kina). Gorąco zachęcamy do udziału.

  4. Dnia 28.11.2019 r. odbędzie się w szkole Zabawa Andrzejowa

  • dla klas IV-V 16.00-18.00 (przerwa na poczęstunek 16.45-17.00)

  • dla klas VI-VIII 18.30-20.30 (przerwa na poczęstunek 19.15-19.30) Koszty związane z opłaceniem DJ-a, jak co roku, ponosi Rada Rodziców.

  1. Przypominamy, iż składka na świetlicę szkolną wynosi w tym roku 40 zł/dziecko (dotyczy to dzieci uczęszczających do świetlicy). Prosimy przedstawicieli klas/skarbników o sprawne zebranie pieniędzy i przekazanie ich Pani Annie Lis, kierownik świetlicy.

  2. Dziękujemy rodzicom, którzy dokonali wpłaty na konto Rady Rodziców i gorąco namawiamy tych, którzy jeszcze nie wpłacili. Pieniądze te trafiają do naszych dzieci, chociażby w formie nagród czy organizacji imprez szkolnych (Andrzejki, Mikołaj, Choinka, Festyn itd.)!

Alicja Żórawska-Sagan

Skip to content